Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy - Rekrutacja

Informacje

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Rekrutacja

Informacje o rekrutacji:

Informacja dla rodziców

 

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do pisemnego potwierdzenia woli uczęszczania dziecka  do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Legnicy w terminie                                                    

     

do 20 kwietnia 2021 r. do godz. 15:00.

 

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca  w przedszkolu.

Dokument potwierdzenia woli do pobrania poniżej:

MP-potwierdzenie_woli.doc

 

 

Informujemy, że rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022, będzie odbywać się drogą elektroniczną w dniach od 05.03.2021 r. do 26.03.2021 r. Zapisu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: www.legnica.przedszkola.vnabor.pl

Po zarejestrowaniu dziecka, należy wydrukować kartę zgłoszenia i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola zostaną podane do wiadomości w dniu 16.04.2021 r. 

Potwierdzanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola  w formie pisemnego oświadczenia odbywać się będzie od dnia 16.04.2021 r. do dnia 20.04.2021 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Postepowanie_rekrutacyjne_na_rok_szkolny_2021-22_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szk.pdf

Informator_dla_rodzica_(1).pdf

zarzadzenie_-_terminy_rekrutacji_do_przedszkolioddzialow_przedszkolnych.pdf

 

 

PROCEDURY REKRUTACJI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 19 W LEGNICY

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zmianami)
  • Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232)
  • Statut Miejskiego Przedszkola nr 19 w Legnicy

 

1.      Do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Legnicy przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz starsze posiadające odroczenie obowiązku szkolnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat zamieszkałe na terenie Gminy Legnica.

2.      Zapisy do przedszkola odbywają się drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do systemu rekrutacji za pomocą strony urzędy miasta www.legnica.eu (zakładka nabór-przedszkola) lub strony internetowej przedszkola www.przedszkolenr19.edupage.org

3.      Termin naboru ustala organ prowadzący przedszkole, informacja ta zostaje umieszczona na ww. stronach.

4.      Zasady i kryteria naboru są podawane przez organ prowadzący co roku na stronie rekrutacji.

5.      Po wypełnieniu i wydrukowaniu karty zgłoszenia dziecka należy przedłożyć ją w przedszkolu.

6.      Po zakończeniu elektronicznego naboru istnieje możliwość przyjęcia dziecka w ciągu  roku szkolnego w zależności od posiadanych wolnych miejsc.

7.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach i gdy jest wolne miejsce w grupie dzieci najmłodszych, do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 lat.

8.      Szczególnie uzasadnionym przypadkiem, o którym mowa w pkt. 7 może być:

-  sytuacja rodzinna (wskazująca np. na potrzebę spędzania przez dziecko jak najwięcej więcej czasu poza domem)

-  szybki i intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i czuje potrzebę kontaktu z dziećmi

-  sytuacja prawna dziecka np. adopcja lub rodzina zastępcza.

9.      W celu zapisania dziecka w czasie trwającego roku szkolnego należy zgłosić się do dyrektora przedszkola.

10.  Zmian w procedurze dokonuje dyrektor w sytuacjach tego wymagających, na wniosek rady pedagogicznej oraz w sytuacjach zmian aktów prawnych i wytycznych organu prowadzącego.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-11 13:07przez:
Opublikowano:2021-05-11 13:08przez:
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedszkole Nr 19 w Legnicy
Odwiedziny:83

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.